Σύνδεση Λογαριασμού - Μόνο για πελάτες χονδρικής / καταστήματα